MedControl
MedControl
MedControl
MedControl
MedControl

Politica de Prelucrare a Datelor Personale

In conformitate cu prevederile Regulamentul General de Protecție a Datelor (GDPR), va prezentam mai jos Politica noastră cu privire la aspectele legate de prelucrarea datelor dumneavoastră personale, in calitate de operator de date, cu scopul de a va face cunoscut modul in care le colectam, scopul prelucrării, cum le utilizam, cine are acces la ele si alte aspecte importante. De asemenea, aceasta Politica conține si aspecte cu privire la drepturile dumneavoastră, pe care le puteți exercita in calitate de persoana vizata.
Prin aceasta Politica ne adresam utilizatorilor website-ului nostru www.medcontrol.ro in calitate de vizitatori / potențiali clienți sau colaboratori / clienți si colaboratori ai noștri, cu rolul de persoana vizata.
Despre noi
In cadrul acestei Politici de prelucrare a datelor, „noi” sau „MED CONTROL” se vor referi la compania noastră MED CONTROL SRL. Detalii despre compania noastră găsiți in secțiunea de final.
Protejarea datelor personale pe care le prelucram reprezintă unul din punctele importante ale business-ului nostru, fiind conștienți de responsabilitatea prelucrării acestora in condiții de legalitate si in același timp – de siguranță. Pentru aceasta, ne angajam sa menținem un sistem de protecție a datelor personale care este îmbunătățit continuu, făcând parte din strategia generala a companiei noastre.
Cum prelucram datele dumneavoastră personale (colectare si scopuri utilizare)
Exista doua metode prin care noi colectam datele dumneavoastră personale si anume: 1) direct – atunci când completați anumite formulare pe website sau ni le furnizați comunicând direct cu noi 2) indirect – atunci când colectam date prin intermediul cookie-urilor sau altor soluții informatice.
Atunci când doriți sa comunicați cu noi
Prelucram datele dumneavoastră personale precum nume si prenume, telefon, email, pe care ni le furnizați in mod direct in scopul comunicării directe legate de întrebări, solicitări, clarificări, reclamații, acordare servicii suport si asistenta.
Atunci când va înregistrați la newsletter-ul nostru / participați la campanii de promovare /campanii de evaluare asupra produselor si soluțiilor noastre
Prelucram datele dumneavoastră personale precum email-ul in scopul de a va transmite informații cu privire la produsele si serviciile noastre (daca va abonați la newsletter) sau date de înregistrare ca participant la campaniile promoționale desfășurate (prelucrarea datelor se realizează conform Regulamentelor campaniilor de promovare pe care va rugam sa le accesați in parte pentru mai multe informații), precum: nume, companie, email sau telefon, etc.
De asemenea, este posibil sa va solicitam feedback-ul cu privire la produsele si soluțiile noastre oferite.
Atunci când vizitați site-ul nostru
Prelucram date înregistrate automat de sistemele informatice (colectate in log-uri) sau de cookie-uri precum: adresa IP, locație geografica, setări de browser, durata vizitei, sistem de operare utilizat, navigare pagini website, etc. – colectate implicit in timpul navigării website-ului. Menționam ca aceste date nu fac direct posibila identificarea dumneavoastră.
Pentru detalii, accesați Politica Cookies.
Scopurile in care utilizam aceste date personale, conform tuturor situațiilor de mai sus, sunt:
1) Asigurarea comunicării cu dumneavoastră in privința oricăror solicitări venite din partea dumneavoastră, acordând astfel suport si asistenta (solicitările pot fi cu privire la informații privind produsele si serviciile noastre, reclamații, intervenții service, etc.)
2) Promovarea companiei noastre si a serviciilor oferite de noi prin informări (ex: newsletter) si prin campanii de promovare desfășurate de către noi;
3) Îmbunătățirea produselor si soluțiilor noastre prin obținerea de feedback din partea persoanelor vizate.
4) Operarea, întreținerea si îmbunătățirea funcționalității site-ului nostru web (pentru a corespunde nevoilor utilizatorilor) precum si asigurarea securității administrării acestuia, in sensul diagnosticării problemelor de conectivitate precum si prevenirea fraudelor
5) Marketing, analiza aspectelor legate de vizitatori, preferințe navigare site si locații utilizatori, tendințe ale utilizatorilor si comportamente – in vederea creării unei experiențe personalizate adresate persoanelor vizate si îmbunătățirii prezentării si promovării companiei noastre, prin acest website
6) In scopuri administrative, legale si probatorii in legătura cu activitățile de mai sus precum si arhivare
Bazele legale de prelucrare aferente scopurilor descrise mai sus sunt: interesul nostru legitim (asigurandu-ne prin ceea ce facem ca acțiunile noastre nu prevalează asupra drepturilor si libertăților dumneavoastră) consimțământul dumneavoastră (acesta se aplica atunci când este vorba de comunicări de marketing direct – newsletter, sau instalări de cookie-uri care nu fac parte din categoria celor strict necesare) precum si execuția contractului (atunci când exista un contract încheiat intre părți sau sunt demersuri pentru încheierea acestuia sau a unei comenzi).

Durata păstrării datelor personale

Vom păstra datele personale colectate într-o perioadă limitată de timp, în conformitate cu politicile interne și cu orice legislație aplicabilă.

Divulgarea datelor personale către terțe părți
Din motive ce țin de interesul nostru legitim, este posibil ca terțe părți sa aibă acces la datele dumneavoastră personale, in măsura in care acest lucru este necesar in desfășurarea activităților contractate. Astfel, este posibil sa divulgam date personale către furnizori de produse si servicii IT (mentenanță, aplicații si sisteme software, securitate), marketing (analiza, promovare, administrare newsletter), arhivare documente sau alte servicii. Va rugam sa accesați si Politica de cookies pentru mai multe detalii legate de părțile terțe care pot accesa date personale prin intermediul cookie-urilor instalate pe dispozitivul dumneavoastră.
De asemenea, putem transmite datele dumneavoastră către diverse autorități, instituții publice, avocați, companii de asigurare, auditori, consultanți externi doar in măsura in care este nevoie ca acestea sa fie cunoscute sau prelucrate conform cerințelor legale aplicabile.
Pot fi situații in care vom fi nevoiți sa divulgam datele dumneavoastră personale atunci când este necesar conform unei cerințe legale sau când este necesar sa protejam un interes vital (al dumneavoastră sau a unei alte persoane fizice). De asemenea, aceasta speță poate fi aplicata si in cazul in care este necesar pentru stabilirea si exercitarea dreptului nostru de apărare in fata unor reclamații / litigii.

Transferul internațional al datelor în țări terțe
Indiferent care sunt terțele părți si unde sunt localizate, ne vom asigura ca securitatea datelor personale este menținuta (acces controlat si minimizat) si ca transferul de date (inclusiv in afara UE/EEA, daca este cazul) este in conformitate cu legislația aplicabila in materie (ex: decizii de adecvare, clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeana, Privacy Shield).
Securitatea datelor personale
Responsabilitatea cu privire la protejarea datelor personale ne aparține, astfel ca ne preocupa ca sistemele noastre IT precum si toate masurile tehnice si organizatorice pe care le-am implementat sa fie in acord cu un sistem bine pus la punct de securitate a informației. Ne asiguram de asemenea de existenta angajamentelor de confidențialitate din partea persoanelor autorizate cu acces la date.
Drepturile dumneavoastră
In calitate de persoana vizata, aveți anumite drepturi pe care puteți sa vi le exercitați, iar noi va vom răspunde in conformitate cu toate cerințele legale aplicabile. Important este de subliniat faptul ca unele din drepturile de mai jos pot fi aplicate limitativ in anumite circumstanțe; pentru orice fel de detalii, precum si pentru transmiterea solicitării dumneavoastră va rugam sa ne contactați.
Astfel, beneficiați de următoarele drepturi:
1) de a fi informat cu privire la modul in care va prelucram datele (acest lucru îl demonstram prin prezenta si comunicarea acestei Politici)
2) de a avea acces la datele pe care noi le deținem (ne puteți solicita informații referitoare la datele personale pe care noi le deținem)
3) de rectificare a datelor (va rugam sa ne sesizați când datele personale înregistrate nu sunt corecte)
4) dreptul de ștergere a datelor (in vederea eliminării datelor personale din evidenta noastră, atunci când acest lucru este aplicabil)
5) dreptul de obiecție cu privire la modul in care va prelucram datele personale
6) dreptul de portabilitate a datelor (putem sa va transmitem datele intr-un format automat, in funcție de posibilitate)
7) drepturi de obiecție privire la decizii automate si profilare, care pot avea efecte semnificative (nu utilizam algoritmi de profilare care
8) dreptul de a va adresa direct către Autoritatea de Supraveghere, in vederea formulării unei plângeri (www.dataprotection.ro)
Alte informații și date de contact
Pentru orice fel de întrebări sau nelămuriri cu privire la modul in care prelucram datele dumneavoastră personale sau pentru solicitări legate de exercitarea drepturilor, va rugam sa ne contactați:
MED CONTROL SRL
Str. Minerilor nr.63, Cluj-Napoca
Telefon: +0746127627 sau email: office@medcontrol.ro
Ne vom strădui sa va răspundem cat mai prompt, acordându-va sprijinul nostru.
Ne rezervam sa aducem modificări acestei Politici ori de cate ori consideram ca este necesar si va invitam sa o parcurgeți în mod constant.
Data actualizare: decembrie 2018